Werkwijze

De basis van elke procedure wordt gelegd in een uitgebreid onderhoud met de opdrachtgever. We verzamelen uitgebreide informatie over uw organisatie, de medewerkers, de te vervullen vacature en het profiel van de aan te trekken kandidaat. Daarmee krijgen we een goed beeld van de organisatie, de werksfeer en het type medewerker dat past in uw bedrijf.

Voor elke procedure maken we in goed overleg met de opdrachtgever:

 • een heldere functieomschrijving
 • een profielschets van de ideale kandidaat

Op basis daarvan gaan we op zoek naar goede kandidaten en benaderen in eerste instantie:

 • ons eigen, uitgebreide kandidatenbestand
 • externe CV databestanden
 • onze relatiekring
 • internet

Publicatie

Indien nodig maken we de vacature bekend via media zoals vacaturebanken op internet, dagbladen en vakbladen. Vooraf brengen wij altijd een onderbouwd media advies uit op basis van de doelgroep, slagingskans, bereik en kosten.

Kandidaten

Met de kandidaten die belangstelling tonen voor de vacature en op basis van hun CV in aanmerking komen houden wij een grondig interview. Alleen kansrijke kandidaten, die voldoen aan uw wensen en passen binnen uw onderneming introduceren wij. Daardoor bespaart u veel kostbare tijd.
Wij introduceren de in aanmerking komende kandidaten altijd persoonlijk bij u. Naderhand evalueren wij met u de gesprekken en maken afspraken over de vervolgstappen.  In het kort ziet onze werkwijze er uit als volgt:interview

 • kennismaking
 • oriėntatie
 • search / wervingstraject
 • gesprekken en voorselectie
 • voordracht van kandidaten
 • begeleiding gesprekken
 • advies bij de beslissing
 • introductie en evaluatie

Als de kandidaat in dienst is gekomen evalueren wij periodiek en voor het verstrijken van de proeftijd of de contractsduur het functioneren van de kandidaat.

 

random3.jpg